CILËSIA

Fasada e ventiluar

 • Mbron ndaj të gjitha kushteve të ndyshueshme klimaterike.
  • Dielli i drejtpërdrejtë, shiu i rrëmbyeshëm dhe rrezet UV dëmtuese nuk depërtojnë elementet e jashtme qeramike të fasadës.
 • Rregullon nivelin e lagështirës.
  • Jetëgjatësia e ndërtesës rritet gjithashtu në sajë të rregullimit optimal të lagështisë. Hapsira e ventiluar ndërmjet veshjes së fasadës dhe shtresës së izolimit parandalon depërtimin e ujit të shiut dhe shpërndan avujt e ujit nga brenda në pjesën e jashtme.
 • Izolim akustik 
  • Të gjithë elementët e fasadës së ventiluar minimizojnë përcjelljen e zhurmave nga jashtë-brenda.

Vetrata

 • Përtej anës estetike, vetratat cilësore që ne përdorim sigurojnë nivelet më të larta të izolimit termik dhe akustik sipas standarteve Europiane.

Me shume info

FASADA E VENTILUAR 

 • Dinamikë thermale kontribuon në arritjen e balancës termike ideale. Kjo do të thotë se klima e brendshme qëndron brenda një tolerance të rehatshme pavarësisht të gjitha kushteve klimaterike. Në këtë mënyrë minimizohen kostot për të arritur temperaturën e dëshiruar në ambjentin e brendshëm.

Muret

 • Tullat termike ofrojnë një tjetër element të rendesishëm të izolimit termik dhe akustik të ndërtesës.

Rifiniturat

 • Duke u kujdesur që edhe ky element të jetë i një standarti të lartë cilësie, një vëmëndje e vecantë i kushtohet edhe anës estetike në mënyrë që edhe rifiniturat të jenë një vlerë e shtuar e apartamentit apo njësisë tregtare.

Instalimet elektrike dhe hidraulike

 • Duke qënë një nga elementet kryesor që ndikojnë në cilësinë e jetesës dhe shfrytëzimit të ambjenteve të ndryshme, ne nuk bëjmë kompromis me cilësinë e materialeve të instaluara si nga design ashtu edhe funksionaliteti e jetëgjatësia. Kujdesi ndaj këtij elementi nis që nga faza e projektimit e deri në instalimin final. Produktet e përdorura janë të gjitha të standartit më të lartë Europian.

Ashensorët

 • Për tu siguruar që levizja e banorëve apo vizitorëve në objektet tona të jetë e sigurt dhe funksionale, ne bashkëpunojmë vetëm me kompanitë më të njohura Gjermane dhe Austriake që ofrojne jo vetëm ashensorë cilësor por edhe shërbime mirëmbajtje korrekte.

Dyert

 • Dyert kryesore të banesave jane dyer të blinduara të cilat ofrojne siguri të lartë.
 • Dyert e brendeshme të banesave jane te standartit të lartë Europian dhe prej materialit te drurit tamburat.

Izolimi akustik

 • Pervec fasadës së ventiluar, vetratave izoluese dhe tullave termike, ne kemi shtuar edhe elementin e shtresës akustike e cila vendoset poshtë dyshemesë dhe pengon kalimin e zhurmave nga njëri ambjent tek tjetri.

Na vizito

 • Rruga Anastas Kullirioti, Tirane
 • rezidencaferra@gmail.com
 • +355 676099900